ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੱਸੀ ਤੱਲਣ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੇੰ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
Updated: 2 weeks 1 day ago