ਪਹਿਲੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਕਰਾਏ ਕਈ ਵਾਹਨ,ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
Updated: 6 months 1 week ago