ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਓਹੀ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ- Jarnail Nangal
Updated: 2 hours 3 minutes ago