ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੰਮਕੇ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ
Updated: 1 hour 2 minutes ago