ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਬਣੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
Updated: 6 days 2 hours ago