ਸਿੱਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਨਾ ਜੱਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਹੁੰਦਾ (ਜਲਦ ਵੇਖੋਗੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ) @ Kanshi TV
Updated: 4 months 1 week ago