ਸਿੱਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਨਾ ਜੱਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਹੁੰਦਾ (ਜਲਦ ਵੇਖੋਗੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ) @ Kanshi TV
Updated: 1 week 4 days ago