ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੀਂ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਘੂੰ ਕਿਰਦੇ : ਦੇਵ ਵਿਰਕ @ Kanshi TV
Updated: 6 days 21 hours ago