ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੀਂ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਘੂੰ ਕਿਰਦੇ : ਦੇਵ ਵਿਰਕ @ Kanshi TV
Updated: 3 months 3 weeks ago