ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਖੁਰਦ 'ਚ ਫੈਲ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Updated: 1 month 3 weeks ago