ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਨ : ਸੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਥ ਜੀ @ Kanshi TV
Updated: 1 hour ago