ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਚਮਾਰ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਚਲਣਾ....
Updated: 1 month 1 week ago