ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹ ਆਉਣ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ || Donation by Kanshi tv
Updated: 1 month 3 weeks ago