3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾ ਘਰ ਵੀ ਡਿਗ ਗਏ || Donation by Kanshi tv
Updated: 4 months 1 week ago