ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚ*ਲਾਈਆਂ ਲਾਠੀਆਂ! ਵਿ*ਗੜ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਭੜਥੂ
Updated: 19 minutes 5 seconds ago