ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਚੈ*ਨਲ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰ*ਗਾ! ਕਿਹਾ ਲਾ ਲੈ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਤੂੰ! ਸਾਰੇ ਵ*ਹਿਮ ਕੱਢੂ
Updated: 1 hour 4 minutes ago